تبلیغات
Biiist!!! - مطالب zahra khanoom
هرکی رمزمطلب رمزداررو میخواد بیاد بهش میدمتاریخ : یکشنبه 10 خرداد 1394 | 09:55 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.تاریخ : یکشنبه 10 خرداد 1394 | 09:54 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
بـا پسرخاله ام داشـتیم مـیرفتیم جـلو درشون، کـارداشـت…

بـعد،رسـیدیم جـلو در

گـفت: حـرکـتو نـگا! مـرگه مـن نـگا کـن ایـنجارو …

پسرخاله ام زنـگه خونشونو زد بـعد آبجیش آیفونو بـرداشـت …

قـبل از ایـنکه آبجیش چـیزی بـگه ، سـریع گُفت: کـیه؟

آبـجیشم هـُول کرد گـُفت :مـَنم

بـعد سـریع درو بـاز کـرد

خـدا وکـیلی نـیم سـاعـ

ت دراز کـشیده بـودیم تـو پـیاده رو داشـتیم قـهقهه مـیزدیـما!تاریخ : شنبه 2 خرداد 1394 | 09:59 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮها ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﯿﺎ:

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼﮊﺍﭘﻨﯽ: ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻡ ﺭوﺑﺎﺗﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ.


ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ: ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻡ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺭﻭﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ

ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺁﺩﻣﻮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯿﺪﻩ…


ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﮐﺮﻩ ﺍﯼ: ﯾﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﮐﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩﺵ ﻓﮑﺮ ﺁﺩﻣﻮ ﻣﯿﺨﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ

ﺧﯿﻠﯽﺩﻟﻤﻮﻥ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻣﯿﺪﻩ ﻭ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ.

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼﻫﻨﺪﯼ:ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻡ ﺷﺎﻣﭙﻮﯾﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﭽﻞ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻣﻮ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ…

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼﺍﯾﺮﺍﻧﯽ: ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﻮﻥ ﻣﺎﺩﺭﺕ این ۸ مارو ۱۰ ﺑﺪﻩ ﭘﺎﺱ ﺷﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺭﮎ ﻟﻌﻨﺘﯿﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ 
تاریخ : شنبه 2 خرداد 1394 | 09:57 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات

عجب معادله پیچیده ای:

سوسک از موش می ترسه

موش از گربه می ترسه

گربه از سگ می ترسه

سگ از مَرد می ترسه

مرد از زن می ترسه

زن از سوسک می ترسه

کار خدا رو می بینید!! 
تاریخ : شنبه 2 خرداد 1394 | 09:56 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
حیف نون زیر تابوت زنش از بس که خوشحال بود داد میزد

لا اله ایوالله…
تاریخ : شنبه 2 خرداد 1394 | 09:55 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات

دختــــرجون:

پســـری که دستشو بدون ترس همه جا دور کمرت حلقه میکنه،

پســری که موقع رد شدن از چراغ قرمز دستتو محکم تر میگیره،

پســـری که smsهاش کوتاه اما پر احساسه،

این پســـــــر
 

انقدر با این و اون بود که دیگه حرفه ای شده …

باید قیدشــــــو بزنی احساسی نشــــو الکی .. !!

.


تاریخ : شنبه 2 خرداد 1394 | 09:53 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
بعد
 چندسال فهمیدم زیزیگولو نمیگفته دراکولا تا به تا ، بلکه میگفته دراز کوتاه تا به تا! 

انصافا شما میدونستین؟  
تاریخ : شنبه 2 خرداد 1394 | 09:49 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮ تاکسی ﺑﭽﻪ ﻫﻪ ماﺩﺭﺷﻮ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ…

ماماﻧﺶ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺪﻣﺖ ﺷﮑﯿﺐ ﺑﺒﺮﺗﺖ ﻫﺎﺍ

ﻫﻨﻮﺯتو کف این روش تربیتی موندم 

.


تاریخ : شنبه 2 خرداد 1394 | 09:48 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
ﭘﺮ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﺴﺮﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﯾﻨﯽ شون:

ﺁﻗﺎ صیغه ﺭﻭ ﺧﻮﺩموﻧﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﺑﺨﻮﻧﯿـﻢ؟؟ 
تاریخ : جمعه 1 خرداد 1394 | 09:03 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
میگن به پسرایی که بیشتر از ۶- ۷ تا دوس دختر دارن ، وام ولنتاین میدن!


تاریخ : جمعه 1 خرداد 1394 | 09:02 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
خدااااایااااااااااااااااتو این دنیای کثیف این قیافه ی جذاب چی بود به من دادی آخه؟؟؟


تاریخ : جمعه 1 خرداد 1394 | 09:01 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات

به یکی میگن یه موجود نام ببر ،

میگه یخ … ،

میگن آخه یخ که موجود محسوب نمیشه ،

میگه چرا من خودم صد بار دیدم نوشتند

یخ موجود استتاریخ : جمعه 1 خرداد 1394 | 08:58 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
ﺭﻓﺘﻢﮔﻠﻔﺮﻭﺷﻲ ﻣﻴﮕﻢ ﺍﻗﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﻼ ﻃﺒﻴﻌﻴﻪ؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ : ﭖ ﻧﻪ ﭖ ﺳﺰﺍﺭﻳﻨﻪ
ﻭﺍﻻ ﻣﻦ ﺗﺎ ١٠ ﺳﺎﻟﮕﻴﻢ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺭﻭ ﻟﻚ ﻟﻚ
ﻫﺎ ﻣﻴﺎﺭﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎﻫﺎ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮﻛﺖ


تاریخ : جمعه 1 خرداد 1394 | 08:54 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات

از زبان یه پسر بی چاره:

پارسال شماره دوس دخترمو دادم به دوستم که امتحانش کنه!!!

بعد از ظهر عروسیشونه ،منم دعوتم ،آبم قطه
تاریخ : جمعه 1 خرداد 1394 | 08:52 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
یادش بخیر!
دبستان که بودیم ، تا یکی میگفت “اجـــازه”
ماهم مثِ این اُسکلا میگفتیم: “تو جا میزت پیازه”^ــــ^
باز اُسکول تر از ما اونایی بودن که به این جمله میخندیدن!تاریخ : جمعه 1 خرداد 1394 | 08:51 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات

اومدم توی چت به پسر خالم بگم   salam khoobi

دستم خورد به a شد : ?  asalam khoobi

الان خبر دادن از ذوق غش کرده بهش سرم وصل کردن !

مادرش اینام اومدن خونمون تاریخ عقدو مشخص کن !

کمک ، کمک ، یکی منو نجات بده
تاریخ : جمعه 1 خرداد 1394 | 08:49 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ...
 
3 ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ...
.
.
.
.
 
ﺩﯾﺪ ﺍِﺷﻐـﺎﻟـــِﻪ ...
 
ﻧﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ ﻧﻪ ﻏُﺼـــﻪ ﺧـﻮﺭﺩ ...
 
ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﻋﺸﻘـــﺶ !!!...

 
((((:
 
ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﻻ ﻋﺼﺮ ﻋﺼﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻪ...


لایک نداره؟؟؟؟؟تاریخ : جمعه 1 خرداد 1394 | 08:47 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات

واکنشِ  پسراوقتی یکی خوش هیکل تر از خودشون می بینن : 

آمپوله ….کراتینیه …. همش باده
تاریخ : جمعه 1 خرداد 1394 | 08:44 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات

مورد داریم پسره هدفش از مدرسه رفتن 

فقط این بوده که یاد بگیره اسم و فامیلیشو بنویسه

ولی از ترس سربازی الان در حال کار روی پایانه نامه دکترای تخصصیشه

.
تاریخ : پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 | 07:17 ب.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات

 مورد داشتیم عروس یه ساعت پشت در آرایشگاه مردونه  

منتظر بوده

تا کار ابروی داماد تموم بشه ….
تاریخ : پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 | 07:16 ب.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
یارو ریش پرفسوری میزاره به زنش میگه تا نتراشیدمش هرسوال علمی داری بپرس


تاریخ : پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 | 07:13 ب.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
اینجا سرزمین واژه هاى وارونه است : جایى که گنج،”جنگ”میشود ،درمان،”نامرد”میشود قهقهه،”هق هق” میشود اما دزد همان”دزد”است… درد همان “درد” وگرگ همان “گرگ” .


تاریخ : پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 | 07:11 ب.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
راستی چرا به ماشین عروس میگن ماشین عروس ؟ مگه ماشین مال داماد نیس؟


تاریخ : پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 | 07:02 ب.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
یکی از اعصاب خورد کن ترین کارایی که یه پدر و مادر میتونن
بکنن اینه که وقتی پای کامپیوتر نشستی بیاد پشتت وایسه
و الکی دنبال یه چیزی بگرده !
بامن موافقید؟؟؟تاریخ : پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 | 11:49 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
اصلا شور و شعف خاصی توی جمله “دیدی گفتم” وجود داره !
لامصب یه جور احساس دانایی خفن به آدم دست میده اون لحظه !تاریخ : پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 | 11:48 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
بچه های دانشگا رو از روی محل نشستن سر کلاس طبقه بندی میکنم.
ردیف اول :حال به هم زن
وسطی ها :یه سلام علیکی داریم
ته کلاس :دمشون گرم.
اونایی که اصن کلاس نمیان: اینا رفیقمنتاریخ : پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 | 11:47 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
خدا کنه تا بیشتر از ۹ ساله دیگه زنده بمونیم و بریم تو سال ۱۴۰۰
بعد هی بگیم : شماها یادتون نمیاد ما صده سیصدیا …
خیلی فاز میده ؛ حس آثار باستانی بودن به آدم دست میده …تاریخ : پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 | 11:46 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
ملت چه بیکارن !
یکی مزاحم میشد هی اس هی زنگ…جواب نمیدادم که بیخیال شه…
دیگه تماس نگرفت
بعد چند روز اس داده  :
ببخشید من چند روز مزاحمتون نشدم کار داشتم دستم بند بود ، شرمنده،چه خبر؟


تاریخ : پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 | 11:43 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات
فرق مدرسه و دانشگاه :
اگه به مدرسه دیر برسی مجبوری بری نیمکت آخر بشینی....
ولی اگه به دانشگاه دیر برسی مجبوری بری نیمکت اول بشینی....تاریخ : پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 | 11:42 ق.ظ | نویسنده : zahra khanoom | نظرات

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5

.: Weblog Themes By Theme98.com :.

  • قالب وبلاگ
  • اس ام اس
  • گالری عکس